A 8. osztály felvételi eljárási rendjének főbb időpontjai

 

Teendők, tudnivalók

Időpontok, határidők

Pályaorientációs osztályfőnöki órák iskolánkban, Nyitott Napok a középiskolákban

2020. október-november

Pályaválasztási szülői értekezlet (amit ha nem tarthatunk meg, akkor egy összefoglaló anyagot küldünk majd)

nov. 19. 16.30

Oktatási Hivatal honlapján KIFIR tanulmányi terület és felvételi tájékoztató keresőprogram

nov. 16-tól

Központi felvételi vizsgára jelentkezés (amelyik középiskolában meg szeretné írni a felvételit)

december. 1. kedd – jelentkezési lap leadása iskolánkban

Központi írásbeli felvételi írásbeli vizsga

2021. január 23. 10.00

Pótló központi felvételi írásbeli vizsga (betegség esetén)

január 28. 14.00

Jelentkezés a középiskolákba (hogy mely középiskolá(k)ba szeretne jelentkezni, milyen szakokra)

február 11. csütörtök – jelentkezési lapok leadása iskolánkban

febr. 19. – egyéni jelentkezéssel is lehet

A KIFIR rendszerbe általunk felvitt, majd kinyomtatott jelentkezési lapok és adatlapok szülői és tanulói aláírása iskolánkban

febr. 16-17. kedd-szerda (később egyeztetve a pontos időpont)

Szóbeli meghallgatások a középiskolákban

febr. 23-márc. 12.

Középiskolák nyilvánosságra hozzák a felvételi jegyzéküket a honlapjukon

márc. 16-ig

Jelentkezések módosításának lehetősége

március. 22-23. iskolánkban

márc. 24-ig – egyénileg jelentkezőnek

A középiskola megküldi a felvételről vagy elutasításról szóló értesítést

ápr. 30-ig

A középiskola döntése ellen a szülő és a tanuló jogorvoslattal élhet az értesítést követően

május

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki

május 10-től

Beiratkozás a középfokú intézménybe

június 22-24.