Beszámoló 2013.

RADNÓTI ALAPÍTVÁNY A GYERMEKEKÉRT AZ ISKOLÁÉRT

9021 Győr Nagy Jenő u.2.

 Alapítványi vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

2013. december 31.

A tétel megnevezése

Ft

Nyitó egyenleg                                   (2013. január 01.)          908 674   
Bankszámla        786 374   
Lekötött betét (alapító tőke)        122 300   
               –     
Bevételek:          684 889   
Támogatás          46 400   
Banki kamat            3 533   
Támogatás – Apáczai Kiadó        133 435   
Pályázat – Önkormányzat        250 000   
               –     
APEH 1%        251 521   
Kiadások:          717 901   
Tárgyi eszközök                –     
Kis értékű tárgyi eszköz                –     
Festési költség – I. em. folyosó          50 000   
Fénymásoló javítás          22 663   
Támogatás tanulónak – tankönyv          11 570   
110 éves iskolai évkönyv ktg        312 500   
Folyosói függöny és dekoráció          33 821   
Erdei iskola szállásköltsége        184 300   
Továbbképzés – iskolatitkár          29 700   
110 éves évfordulóra (virág, függöny)          37 551   
Egyéb ktg., bankktg          35 796   
Záróegyenleg                             (2013. december 31.)          879 487   
Bankszámla:        448 209   
Lekötött betét        308 978   
Lekötött betét        122 300   
Győr, 2014. január 13.

Simon Edit

dr. Raffai Judit

iskolatitkár

kuratórium elnöke