DÖK – verseny

Az év folyamán iskolánk Diákönkormányzata tanulmányi versenyt hirdetett az osztályok és a tanulók között. Melytől a tanulói motiváció és önbizalom fejlődését vártuk.
Havonta az osztályfőnökök segítségével kifüggesztésre – faliújság – kerültek a legjobb tanulmányi eredményt elérő tanulók, s az önmagukhoz képest legtöbbet fejlődő diákok is.
Kiváló tanulmányi munkát elért tanulóinkat jutalmaztuk (oklevél, igazgatói dicséret).
Gratulálunk a legjobbaknak!
Sütöriné Hada Ildikó
DÖK-vezető