TEIS

Testmozgás az Iskolában c. projekt az iskolában

Iskolánk elnyerte az MDSZ által kiírt „TE IS” pályázatot, így az idei tanévben részt vehet a TE IS program megvalósításában, amely program országosan csak 144 iskolában valósulhat meg.

A TE IS Program központjában a testi és lelki fejlődés összhangja, az iskolai önkéntesség erősítése áll. A TE IS Program célja, hogy a közös testmozgással, egymást építő közösségek alakuljanak ki, erősítve ezzel az iskola aktív szereplőinek társas kapcsolatait. Mozgásprogramunk lényege, hogy a szabadidős tevékenységek szervezése a köznevelési intézményekben az ott tanuló diákok számára a bevonásukon keresztül valósuljon meg. Munkánk fókuszában a tanulók aktivitása, a társas befogadás szemlélete és az önkéntes részvétel elősegítése áll.

A TE IS csapat tagjai (12 fő, 5-8. évfolyamos diákok) heti másfél órában, tanítás után képzésen vesznek részt, melyet egy személyiségfejlesztő tréner és iskolánk mentortanárai fognak tartani.

A képzések célja: társas és személyes készségfejlesztés (kommunikáció, problémamegoldás, kreativitás fejlődése, stb.), készség- és képességfejlesztés, új ismeretek átadása, a programok megvalósításában való jártasság fejlődése, a társas készségek és kompetenciák fejlődése, elfogadás, csapatépítés stb.

A héten már lezajlott a nyitó rendezvényünk, melyen a gyerekek, a mentorpedagógusaik, az intézmény vezetője Sulyokné Kelemen Judit, a trénerünk Bóna Gyöngyi és a megyei koordinátorunk Hartyándiné Frey Aranka is részt vett. A foglalkozás nagyon jó hangulatban telt.

Mentorpedagógusok:
Sütöriné Hada Ildikó
Ölvedi-Szabó Péter