TANÉVZÁRÓ A BELVÁROSI TANODÁBAN

A 2018-2019-es tanévben újra megnyitotta kapuit intézményünkben a Belvárosi Tanoda, ahol nagycsoportos óvodásoknak tartottunk iskola-előkészítő foglalkozásokat októbertől április végéig. Minden héten egy alkalommal játékos, mozgásos, barátságos légkörű foglalkozásainkon fejlesztettük és erősítettük az iskolába készülő gyerekek azon képességeit, melyek az első osztály sikeres, zökkenőmentes kezdéséhez szükségesek.

Így célunk volt az idegennyelvi alapozás, alapkészségek és digitális kompetencia fejlesztése.

Foglalkozásainkat tartották:

  • Sütöriné Hada Ildikó,
  • Kiss Lászlóné,
  • Kolossváryné Szunyogh Csilla,
  • Nógrádi László.

Sikeres foglalkozásainkon 10-12 kisgyerek vett részt az év folyamán. A záró napon megjelentek elismerő oklevelet és ajándékot vehettek át.

A beszámolót készítette:
Sütöriné Hada Ildikó