Étkezési térítési díj

TISZTELT SZÜLŐK!

Szíves tájékoztatásul közöljük az étkezések napi díjait.
Azonban kérjük önöket, hogy a gyerekek által haza vitt
papíron meghatározott pontos összeget szíveskedjenek
átutalni a gazdasági működtető központ
11737007-15802736 számú számlájára.

Bővebben